תואר שני מוסמך במוסיקולוגיה

תוכניות לימודים

צרו קשר

מזכירות החוג: אורלית קיסר
שעות קבלה: א' - 11:30-14:30, ב'-ה' - 10:00-13:00
מדעי הרוח, חדר 4607
02-5883936, orlitk@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' יוסי מורי
yossi.maurey@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי .B.A ו-.M.A: ד"ר אסף שלג
02-5882253, shelleg.assaf@mail.huji.ac.il

 

f049c8edaa2900cea699888f5b089385

c403d7595d0a98a60ec3d50e8f5ed89d

החוג למוסיקולוגיה מקבל אליו תלמידים מצטיינים לתארים מתקדמים. לימודי המוסמך בחוג מוצעים בשתי מגמות:

 • מוסיקה אמנותית
 • אתנומוסיקולוגיה ומוסיקות של היהודים

ביסודה של המגמה המתמקדת במוסיקה מערבית אמנותית עומדת ההתפתחות ההיסטורית של המוסיקה האמנותית המערבית תוך זיקה לתולדות התרבות והחברה. הכיוונים העיקריים במגמה זו הם ההיסטורי, התאורטי, האנליטי, האסתטי-תרבותי והקוגניטיבי. במגמה של אתנומוסיקולוגיה ומוסיקה של היהודים יושם דגש על שיטות מחקר של מסורות מוסיקליות שבעל-פה, במיוחד על מוסיקה יהודית ומוסיקה מן המזרח התיכון וצפון אפריקה.

ללימודי המוסמך שני מסלולים—מוסמך עיוני ומוסמך מחקרי. המוסמך המחקרי דורש כתיבת חיבור מקורי, תיזה בעלת אופי מחקרי, והוא מתאים לסטודנטים השואפים לעסוק במחקר ולהמשיך ללימוד דוקטורט. תנאי הקבלה ללימודי מוסמך בחוג הוא ממוצע 90 בתואר הבוגר למוסמך מחקרי או 80 בתואר בוגר למוסמך עיוני.

לימודי במסלול מוסמך מחקרי יכולים לחייב לימוד שפה זרה שנייה ברמת 'מתקדמים', בהתאם למחקר של כל סטודנט (גרמנית, צרפתית, איטלקית, רוסית, מנדרינית וכו'). מומלץ כי הסטודנטים המתכוונים להמשיך בלימודי התואר השני, ילמדו שפה זרה שנייה ברמת "מתחילים" במשך לימודי התואר הראשון.

מסלול מוסמך עיוני אינו דורש שפה זרה שנייה והוא מתאים לסטודנטים ששואפים לעסוק בתחומי ההוראה השונים ולהשתלב בפעילות המוסיקלית לרבות ניהול תרבות, ביצוע, הפקה מוסיקלית ועיתונות מוסיקלית. 

לימודים ממוסדות לא אוניברסיטאיים או בתחומים שנושקים למוסיקולוגיה יחייבו מכסות שונות של 'לימודי השלמה' ואלו נקבעים בהתאם לגיליונות הציונים של התואר הראשון ודוגמת כתיבה.

 

תנאי קבלה לתואר מוסמך במסלול המחקרי:

 • ציון סופי בחוג שבו ממשיכים למוסמך והציון הסופי לתואר בוגר מ 90 ומעלה.
 • לסטודנטים בשנת השלמות למוסמך נדרש ציון סופי לתואר בוגר מעל 90, וציון בקורסי השלמה בהיקף של 16 נ"ז לפחות בממוצע 90.

המשך הלימודים במסלול המחקרי מחייב מציאת מנחה עד סוף סמסטר א של השנה הראשונה לתואר. סטודנט ללא מנחה יעבור למסלול העיוני.

• הרשמה לאוניברסיטה
סטודנטים שלמדו בארץ, נרשמים במדור לרישום וקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות מערכת הרישום לאוניברסיטה
• הרשמה לפקולטה למדעי הרוח
לאתר ההרשמה המקוונת לאוניברסיטה העברית, יישלח לנרשם דוא"ל עם פרטי חשבון (שם משתמש וסיסמה) וקישור ישיר לאתר ההרשמה ל פקולטה למדעי הרוח.
בטופס ההרשמה הפנימי של ה פקולטה למדעי הרוח, ניתן להירשם לשלושה חוגים עפ"י סדר עדיפויות. הטיפול בבקשה מתבצע לפי סדר העדיפויות.
יש למלא את כל הפרטים ולצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות במערכת ההרשמה.
לתשומת לבכם: לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים.

» מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל צריכים להירשם באמצעות המדור לקבלת תלמידי מחו"ל - 02-5882607.

 

תנאי קבלה לתואר מוסמך במסלול המחקרי:

 

מבנה הלימודים:

בשני המסלולים, היקף הלימודים הוא 36 נ"ז, בהתאם למפורט למטה:

המסלול המחקרי

36-34 נ"ז קורסים

26-24 נ"ז לימודים עיוניים בתוך החוג ומחוצה לו: 

 • קורסים מחוץ לחוג: באישור יועץ מ"א ניתן ללמוד עד 8 נ"ז קורסים מחוץ לחוג.
 • קורסים מתואר בוגר: באישור יועץ המוסמך, ניתן ללמוד בסך הכול עד 4 נ"ז קורסי בוגר מתקדמים, המוגדרים בשנתון לתלמידי בוגר בשנים ב', ג' בלבד ואינם פתוחים להרשמה לתלמידי שנה א'.
 • קורס מסוג "הדרכה אישית": ניתן ללמוד עד 4 נ"ז, באישור המרצה שמוכן להנחות בהדרכה אישית.
 • כתיבת עבודה סמינריונית: העבודה תכתב בקורס המוגדר סמינר מוסמך במסגרת החוג בלבד.

8 נ"ז שפת מחקר ברמת מתקדמים / קורסי מיומנויות: 

 • שפת מחקר ברמת מתקדמים: לשקלול לתואר יוכרו 8 נ"ז של רמת מתקדמים. אם סטודנט למד שפת מחקר במסגרת התואר הראשון, יהיה עליו להשלים 8 נ"ז קורסים עיוניים או מתודולוגיים על פי המלצת המנחה.
 • קורסי מיומנויות (עזר): 8 נ"ז לשקלול לתואר. 6 נ"ז קורסים ברמת מוסמך או בוגר, על פי המלצת המנחה + 2 נ"ז של קורס במדעי הרוח הדיגיטליים.
  *תלמידים המחויבים בקורסי עזר במקום שפת מחקר לא יכולים ללמוד קורסי בוגר מעבר לקורסי העזר הנדרשים.

2 נ"ז קורס אחד במדעי הרוח הדיגיטליים

2 נ"ז בחינת גמר

_______________________________________

סה"כ 36 נ"ז + כתיבת עבודה סמינריונית והגשת תיזה

 

המסלול העיוני

34-32 נ"ז קורסים

34-32 נ"ז לימודים עיוניים בתוך החוג ומחוצה לו: 

 • קורסים מחוץ לחוג: באישור יועץ מ"א ניתן ללמוד עד 8 נ"ז קורסים מחוץ לחוג.
 • קורסים מתואר בוגר: באישור יועץ המוסמך, ניתן ללמוד בסך הכול עד 8 נ"ז קורסי בוגר מתקדמים,
 • המוגדרים בשנתון לתלמידי בוגר בשנים ב', ג' בלבד ואינם פתוחים להרשמה לתלמידי שנה א'.
 • קורס מסוג "הדרכה אישית": ניתן ללמוד עד 4 נ"ז, באישור המרצה שמוכן להנחות בהדרכה אישית.
 • כתיבת שתי עבודות סמינריוניות: ככלל, העבודות תכתבנה בקורסים המוגדרים סמינר מוסמך במסגרת החוג. באישור יועץ המוסמך, ניתן להגיש עבודה סמינריונית אחת מבין השתיים בתוך החוג ועבודה סמינריונית שנייה מחוץ לחוג. לא ניתן לכתוב שתי עבודות סמינריוניות אצל אותו מרצה.

2 נ"ז קורס אחד במדעי הרוח הדיגיטליים

2 נ"ז בחינת גמר

_____________________________________

סה"כ 36 נ"ז + כתיבה של שתי עבודות סמינריוניות

 

משך הלימודים:

משך הלימודים לקראת תואר מוסמך כפי שנקבע בתקנון נהלי הוראה ולימודים באוניברסיטה הוא שנתיים (ארבעה סמסטרים) ולכן, אנו ממליצים לך לתכנן מראש את לימודיך כדי לעמוד בלוח הזמנים כנדרש.

תלמידים המבקשים לפרוס את לימודיהם על פני ארבע שנים יגישו בקשה מפורטת לוועדת ההוראה של הפקולטה בתחילת השנה הראשונה ללימודים.

מעבר בין מסלולים:

א. סטודנטים שהתקבלו למסלול המחקרי המשך הלימודים במסלול המחקרי מותנה במציאת מנחה עד סוף סמסטר א' של השנה הראשונה לתואר המוסמך, סטודנט ללא מנחה יעבור למסלול העיוני.

ב. סטודנטים שהתקבלו למסלול העיוני מעבר למסלול המחקרי בסוף השנה הראשונה לתואר המוסמך, ובתנאי של רישום ל-40% לפחות מהיקף הלימודים הדרוש לתואר (14 נ"ז) בממוצע 90 ומעלה, טופס הצעת מחקר חתום ושפת מחקר ברמת מתחילים/רשימת קורסי עזר בהיקף 8 נ"ז המאושרים ע"י המנחה.

 

לרשימת הקורסים במסלולי המוסמך לחצו כאן 

למידע על הבחינה האינטגרטיבית לחצו כאן
 

תוכנית לימודים לתואר שני