תואר שני מוסמך במוסיקולוגיה

תוכניות לימודים

צרו קשר

מזכירות החוג: אורלית קיסר
שעות קבלה: א' - 11:30-14:30, ב'-ה' - 10:00-13:00
מדעי הרוח, חדר 4607
02-5883936, orlitk@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' יוסי מורי
yossi.maurey@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי .B.A ו-.M.A: ד"ר אסף שלג
02-5882253, shelleg.assaf@mail.huji.ac.il

 

f049c8edaa2900cea699888f5b089385

c403d7595d0a98a60ec3d50e8f5ed89d

החוג למוסיקולוגיה מקבל אליו תלמידים מצטיינים לתארים מתקדמים. לימודי המוסמך בחוג מוצעים בשתי מגמות:

מוסיקה אמנותית

אתנומוסיקולוגיה ומוסיקות של היהודים

ביסודה של המגמה המתמקדת במוסיקה מערבית אמנותית עומדת ההתפתחות ההיסטורית של המוסיקה האמנותית המערבית תוך זיקה לתולדות התרבות והחברה. הכיוונים העיקריים במגמה זו הם ההיסטורי, התאורטי, האנליטי, האסתטי-תרבותי והקוגניטיבי. במגמה של אתנומוסיקולוגיה ומוסיקה של היהודים יושם דגש על שיטות מחקר של מסורות מוסיקליות שבעל-פה, במיוחד על מוסיקה יהודית ומוסיקה מן המזרח התיכון וצפון אפריקה.

ללימודי המוסמך שני מסלולים—מוסמך ומוסמך מחקרי. המוסמך המחקרי דורש כתיבת חיבור מקורי, תיזה בעלת אופי מחקרי, והוא מתאים לסטודנטים השואפים לעסוק במחקר ולהמשיך ללימוד דוקטורט. תנאי הקבלה ללימודי מוסמך בחוג הוא ממוצע 90 בתואר הבוגר למוסמך מחקרי או 80 בתואר בוגר למסלול המוסמך.

לימודי במסלול מוסמך מחקרי מחייבים לימוד שפה זרה שנייה ברמת 'מתקדמים', בהתאם למחקר של כל סטודנט (גרמנית, צרפתית, איטלקית, רוסית, מנדרינית וכו'). מומלץ כי הסטודנטים המתכוונים להמשיך בלימודי התואר השני, ילמדו שפה זרה שנייה ברמת "מתחילים" במשך לימודי התואר הראשון.

מסלול המוסמך אינו דורש שפה זרה שנייה והוא מתאים לסטודנטים ששואפים לעסוק בתחומי ההוראה השונים ולהשתלב בפעילות המוסיקלית לרבות ניהול תרבות, ביצוע, הפקה מוסיקלית ועיתונות מוסיקלית. 

לימודים ממוסדות לא אוניברסיטאיים או בתחומים שנושקים למוסיקולוגיה יחייבו מכסות שונות של 'לימודי השלמה' ואלו נקבעים בהתאם לגיליונות הציונים של התואר הראשון ודוגמת כתיבה.

 

תנאי קבלה לתואר מוסמך במסלול המחקרי:

  • ציון סופי בחוג שבו ממשיכים למוסמך והציון הסופי לתואר בוגר מ 90 ומעלה.
  • לסטודנטים בשנת השלמות למוסמך נדרש ציון סופי לתואר בוגר מעל 90, וציון בקורסי השלמה בהיקף של 16 נ"ז לפחות בממוצע 90.

המשך הלימודים במסלול המחקרי מחייב מציאת מנחה עד סוף סמסטר א של השנה הראשונה לתואר. סטודנט ללא מנחה יעבור למסלול העיוני.

תנאי מעבר למסלול המחקר:

סטודנטים שהתקבלו למסלול העיוני יוכל לעבור למסלול המחקרי בסוף השנה הראשונה לתואר, ובתנאי שיהיו רשומים ל 40% לפחות מהיקף הלימודים הדרוש לתואר (14 נ"ז) והשיגו ממוצע 90 ומעלה.

להמשך הרשמה יש לפנות לגב' מיכל שבו במזכירות מדעי הרוח, בטלפון 02-5883852 או בכתובת המייל:michalbro@savion.huji.ac.ilוכן למלא טפסי הרשמה באתר הפקולטה.

לימודי במסלול מוסמך מחקרי מחייבים לימוד שפה זרה שנייה ברמת 'מתקדמים', בהתאם למחקר של כל סטודנט (גרמנית, צרפתית, איטלקית, רוסית, מנדרינית וכו'). מומלץ כי הסטודנטים המתכוונים להמשיך בלימודי התואר השני, ילמדו שפה זרה שנייה ברמת "מתחילים" במשך לימודי התואר הראשון.

מסלול המוסמך אינו דורש שפה זרה שנייה והוא מתאים לסטודנטים ששואפים לעסוק בתחומי ההוראה השונים ולהשתלב בפעילות המוסיקלית לרבות ניהול תרבות, ביצוע, הפקה מוסיקלית ועיתונות מוסיקלית.

קיימים מסלולים מיוחדים נוספים במסגרת לימודי התואר שני בוגרי תרפיה במוסיקה ומסלול משותף עם האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. לפי הסכם עם האקדמיה למוסיקה ע"ש רובין בירושלים, יוכלו התלמידים לקבל תואר "מוסמך אוניברסיטה במוסיקה" (MA. Mus) או "מוסמך במוסיקה" (M.Mus) על סמך לימודים בשני המוסדות. המעומדים לתכנית זו חייבים למלא אחר תנאי הקבלה של שני המוסדות.

 

לאחר ההרשמה באינטרנט, תתבקשו לשלוח עותק מקורי של גיליון הציונים למשרד לקבלת תלמידי (בקשה זו אינה רלוונטית לבעלי תואר בוגר של האוניברסיטה העברית). במקביל, יש למלא את טופס ההרשמה ללימודים מתקדמים. מלאו והחתימו עליו את יועץ המוסמך של החוג (ד"ר אסף שלג (shelleg.assaf@mail.huji.ac.il את הטופס החתום, בצירוף גיליון ציונים קביל ואישור זכאות לתואר הראשון, הגישו במזכירות הפקולטה לגב' אורה לוי בחדר 4319. עותק נוסף של הטופס יוגש במזכירות החוג לידי אורלית קיסר בחדר 4607 (כתובת מייל orlitk@savion.huji.ac.il; טלפון: 02-5883936). לאחר תהליך זה תקבלו אישור קבלה מרכזת המוסמך. במקביל להודעה זו, תקבלו בדואר פנקס תשלומים לשכר הלימוד. מימוש הקבלה לאוניברסיטה תלויה בתשלום המקדמה (על חשבון שכר הלימוד.(

 

לרשימת הקורסים במסלולי המוסמך לחצו כאן 

למידע על הבחינה האינטגרטיבית לחצו כאן

מוסמך מחקרי