תואר ראשון בוגר במוסיקולוגיה

תוכניות לימודים

צרו קשר

מזכירות החוג: אורלית קיסר
שעות קבלה: א' - 11:30-14:30, ב'-ה' - 10:00-13:00
מדעי הרוח, חדר 4607
02-5883936, orlitk@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' יוסי מורי
yossi.maurey@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי .B.A ו-.M.A: ד"ר אסף שלג
02-5882253, shelleg.assaf@mail.huji.ac.il

 

f049c8edaa2900cea699888f5b089385

c403d7595d0a98a60ec3d50e8f5ed89d

מבנה הלימודים

תכנית הלימודים לתואר הראשון בחוג נלמדת במסלול דו-חוגי והחל משנה ב' ניתן להתקבל למסלול חד-חוגי. בתכנית הלימודים מושם דגש על לימוד המוסיקה כביטוי תרבותי, רגשי, לאומי, פוליטי, דתי, קוגניטיבי ועוד. ברוח זו מוצע מגוון קורסים בהיסטוריה של המוסיקה המערבית, באנתרופולוגיה מוסיקלית וכן בתאוריה של המוסיקה — מיוון העתיקה ועד ראשית המאה העשרים ואחת.

במהלך הלימודים נבחנות דינמיקות השינוי של המוסיקה על ציר הזמן: האם המוסיקה משתנה באורח אבולוציוני או בהקשר לתהליכים היסטוריים רחבים יותר? מהם העקרונות התחביריים של המוסיקה? כיצד צלילים, אקורדים או ערכים ריתמיים עובדים יחדיו? כיצד אנו קולטים מוסיקה ומדוע היא מפעילה אותנו רגשית? כיצד מוסיקה יכולה לשקף מצב רגשי או מציאות פוליטית-חברתית? האם קיימת מוסיקה יהודית או ישראלית ייחודית, או נכון יותר לומר שיש "מוסיקה בתרבות היהודית או בישראל"? מהו היחס בין סוגי מוסיקה שונים כגון מוסיקה פופולרית, מוסיקה עממית ומוסיקה אמנותית? - מהו הקשר בין מגדר למוסיקה? אילו כלים יכולים לעזור לנו בקריאה של המוסיקה בהווה?

ועוד תלמדו בחוג על מוסיקה חוץ-מערבית, מסורות מוסיקליות של היהודים, מוסיקה ישראלית אמנותית ופופולרית, פסיכואקוסטיקה ותורת הכלים, סוגיות באסתטיקה ובסמיוטיקה מוסיקלית, יסודות אידאולוגיים והיבטים פוליטיים במוסיקה, קוגניציה מוסיקלית ועוד. מגוון הנושאים המוצע לתלמידי החוג, לא רק יעזור להבין את מקומה של המוסיקה בחברה ובתרבות, אלא גם יציידם בכלים לכתיבה בתחום, לעיסוק בביקורת תרבות, למחקר עתידי כמו גם למשרות בניהול תרבות ובמדיה האלקטרונית והכתובה

מוסיקולוגיה ראשי - תואר בוגר