דוקטורט במוסיקולוגיה באוניברסיטה העברית

תוכניות לימודים

צרו קשר

מזכירות החוג: אורלית קיסר
שעות קבלה: א' - 11:30-14:30, ב'-ה' - 10:00-13:00
מדעי הרוח, חדר 4607
02-5883936, orlitk@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' יוסי מורי
yossi.maurey@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי .B.A ו-.M.A: ד"ר אסף שלג
02-5882253, shelleg.assaf@mail.huji.ac.il

 

f049c8edaa2900cea699888f5b089385

c403d7595d0a98a60ec3d50e8f5ed89d

הדוקטורט במוסיקולוגיה מיועד לסטודנטים המעוניינים להיות חלק מהקהילה המחקרית וייצור הידע במוסיקולוגיה על ענפיה השונים – מוסיקולוגיה היסטורית וחקר תרבות, אתנומוסיקולוגיה, קוגניציה מוסיקלית, מוסיקה אמנותית, מוסיקה פופולארית, מוסיקה וטכנולוגיה, פדגוגיה ועוד. התוכנית שואפת גם לטפח מנהיגות מקומית, אזורית, לאומית ובינלאומית בתחום המוסיקולוגיה. הדגש על מחקר וחשיפה רחבה לגישות רבות לניתוח והבנת פרקטיקות מוסיקליות בחברה האנושית, לצד התנסות בהוראה בכיתה, נועדו להכין את התלמידים למגוון תחומים במוסיקולוגיה על היבטיהם המחקריים והפדגוגיים. להגשת מועמדות יש לפנות לרשות לתלמידי מחקר באוניברסיטה. 

choir