דוקטורט בקומפוזיציה בשיתוף עם האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

תוכניות לימודים

צרו קשר

מזכירות החוג: אורלית קיסר
שעות קבלה: א' - 11:30-14:30, ב'-ה' - 10:00-13:00
מדעי הרוח, חדר 4607
02-5883936, orlitk@savion.huji.ac.il

ראש החוג:  פרופ' יוסי מורי
yossi.maurey@mail.huji.ac.il

יועץ לתלמידי .B.A ו-.M.A: ד"ר אסף שלג
02-5882253, shelleg.assaf@mail.huji.ac.il

 

f049c8edaa2900cea699888f5b089385

c403d7595d0a98a60ec3d50e8f5ed89d

קול קורא להגשת מועמדות לתוכנית הדוקטורט בקומפוזיציה של האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים והאוניברסיטה העברית

להצגת מועמדות יש להגיש עד ל31.1.2022 לכתובת: JlmPhDComposition@jamd.ac.il

תנאי קבלה: 
• מועמדים לתכנית הדוקטורט בקומפוזיציה חייבים להיות בעלי תואר מוסמך (M.Mus) בקומפוזיציה, ובממוצע ציונים 90 לפחות (או A-). 
• גיליונות ציונים מלאים של שני התארים (סריקות בקובץ PDF).
• תיק עבודות של המועמדים הכולל פרטיטורות והקלטות של שלוש יצירות לפחות שנכתבו במהלך התואר השני ולאחריו. אחת מיצירות אלו יכולה להיות עבודה אלקטרונית.
• דוגמת כתיבה אקדמית הכוללת עבודה סמינריונית, או כל מסמך המדגים יכולות כתיבה וכתיבה מחקרית שנכתב במסגרת לימודים לתואר שני במוסד אקדמי מוכר. דוגמת הכתיבה צריכה להיות בהיקף של 2000 מילה לפחות. 
• מכתב פנייה ובו הצהרת כוונות מחקריות, לרבות תפישות קומפוזיטוריות, אסתטיות ומטרות עתידיות בהקשר הלימודים לתואר השלישי (1500 מילה).
• שני ממליצים: יש להגיש את שמות הממליצים, שיוכם האקדמי וכתובת המייל שלהם—מייל יישלח ישירות אליהם. מומלץ לפנות לאמנים ו/או אקדמאים המכירים את עבודות המועמד/ת ותהליכי היצירה שלו/ה. 

מועמדות ומועמדים שיעמדו בתנאי הסף וימצאו מתאימים יזומנו לראיון עם הוועדה המקצועית של התכנית. ההחלטה הסופית לקבלה לתכנית היא בידי הוועדה בתחום האמנויות של הרשות לתלמידי מחקר באוניברסיטה העברית, בהשתתפות נציג האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.