צרו קשר

המזכירות פתוחה בין הימים:

א' - 11:30-14:30
ב'-ה' - 10:00-13:00
אורלית קיסר, מזכירת החוג - 02-588-3936
orlitk@savion.huji.ac.il
יועץ לתלמידי .B.A ו-.M.A: ד"ר אסף שלג - 02-5882253

shelleg.assaf@mail.huji.ac.il

הגשת בקשות למועדים מיוחדים

יוני 28, 2016

לתלמידים/ות שלום רב,

הגשת בקשות למועדים מיוחדים בשנה"ל תשע"ו בפקולטה למדעי הרוח, תתבצע דרך מערכת הטפסים המקוונת של ועדת ההוראה בלבד.

שימו לב: בקשות למועדים מיוחדים יידונו רק בתאריכים הנקובים בהודעה זו ורק באמצעות המערכת המקוונת ובדרך זו בלבד. כמו-כן, ניתן להגיש בקשה עד שבוע לאחר קבלת הציון במועד ב' ולא יאוחר מכן גם אם המערכת פתוחה בתאריכים אחרים.

מועדים מיוחדים קורסי סמסטר ב' / שנתיים:

הבקשות יוגשו לוועדת ההוראה אך ורק בין התאריכים ה-7 באוגוסט עד ה-4 בספטמבר.

המבחנים יתקיימו בשלושת התאריכים הבאים: 25.9.16, 26.9.16 ו-27.9.16.

תלמידים/ות שנבחנים/ות בין התאריכים ה-15 באוגוסט עד ה-18 באוגוסט ולא יקבלו ציונים עד לתאריך ה-31.8.16, יהיו רשאים/ות להגיש בקשה למועד מיוחד בין התאריכים ה-1 בספטמבר עד ה-4 בספטמבר.

להלן קישור לטופס המקוון של המועדים המיוחדים:

https://forms.ekmd.huji.ac.il/home/humanities/Pages/FRM_HUM17.aspx?isdlg...

שימו לב, קישור זה ייפתח רק בתקופת הגשת הבקשות למועדים מיוחדים.

בהצלחה,

המזכירות לענייני הוראה ותלמידים

הפקולטה למדעי הרוח