מיין לפי

צרו קשר

המזכירות פתוחה בין הימים:

א' - 11:30-14:30
ב'-ה' - 10:00-13:00
אורלית קיסר, מזכירת החוג - 02-588-3936
orlitk@savion.huji.ac.il
יועץ לתלמידי .B.A ו-.M.A: ד"ר אסף שלג - 02-5882253

shelleg.assaf@mail.huji.ac.il

מר אדם יודפת

Adam Yodfat
adamyodfat@gmail.com
שעות קבלה: בניין מנדל, חדר 443, יום ה', 15:00-14:00, בתיאום מראש.

דוקטורנט ואסיסטנט בחוג למוסיקולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. חוקר מוסיקה פופולרית גלובלית וישראלית מתוך ניסיון לשלב בין תיאוריה מוסיקלית, היבטים קוגניטיביים של האזנה למוסיקה והקשריה התרבותיים. תזת המוסמך שלו עסקה בתחביר הטונאלי החדש במוסיקה הפופולרית הגלובלית למן המחצית השנייה של המאה ה-20, והמחקר הנוכחי שלו עוסק במאפיינים המוסיקליים של המוסיקה הפופולרית הישראלית מאז 1967 ובהקשרם התרבותי. מדריך במעבדת הלומדה של החוג.