קצת היסטוריה

החוג למוסיקולוגיה באוניברסיטה העברית נוסד בשנת 1965 כחוג הראשון למוסיקולוגיה בארץ. עם סגל מוריו נימנו כמה מבכירי המוסיקולוגים בארץ ובעולםישראל אדלר ז"לבתיה באייר ז"לרוג'ר קמיאןיהואש הירשברגדון הרן ז"ליוסף טל ז"לדליה כהן ז"לרות כ"ץשתי האחרונות כלות פרס ישראל לשנת 2012) ואמנון שילוח ז"ל. כמו אז, גם היום חוקרים בחוג ומלמדים מוסיקה על כל היבטיה תוך שימת דגש על ההקשרים המקומיים, הגלובליים ועל אינטרדיסציפלינראיות. בין מורי החוג מומחים למרבית התקופות במוסיקה המערבית, מימי הביניים ועד ימינו, כולל אופרה ודרמה מוסיקלית, כמו גם למוסיקה יהודית, למוסיקה בישראל, מוסיקה פופולארית, מוסיקות מחוץ למערב, פסיכואקוסטיקה לקוגניציה, אסתטיקה, סמיוטיקה מוסיקלית, למוסיקה בזיקותיה לאמנויות אחרות ולביקורת ותיאוריות תרבות.

 

קונצרט בטהובן באמפיתיאטרון החדש של האוניברסיטה העברית, ינואר 1927

קונצרט בטהובן באמפיתיאטרון החדש, בנוכחות (שורה ראשונה משמאל לימין): ד״ר יהודה מגנס, מנחם אוסישקין, וסיר ארתור ווקופ, 1 בינואר, 1927