תארים מתקדמים

החוג למוסיקולוגיה מקבל אליו תלמידים מצטיינים לתארים מתקדמים. לימודי המוסמך בחוג מוצעים בשתי מגמות, מתוכן יבחרו הסטודנטים באחת:

  1. מוסיקה מערבית אמנותית
  2. אתנו-מוסיקולוגיה ומוסיקה של היהודים.

ביסודה של המגמה המתמקדת במוסיקה מערבית אמנותית עומדת ההתפתחות ההיסטורית של המוסיקה האמנותית המערבית תוך זיקה לתולדות התרבות והחברה. הכיוונים העיקריים במגמה זו הם ההיסטורי, התאורטי, האנליטי, האסתטי-תרבותי והקוגניטיבי. במגמה של אתנו-מוסיקולוגיה ומוסיקה של היהודים יושם דגש על שיטות מחקר של מסורות מוסיקליות שבעל-פה, במיוחד על מוסיקה יהודית ומוסיקה מן המזרח התיכון וצפון אפריקה.

לימודי המוסמך מתקיימים במסלול מחקרי ומסלול לא-מחקרי. המסלול המחקרי, דורש כתיבת חיבור מקורי, בעל אופי מחקרי והוא מתאים לסטודנטים השואפים להמשיך לתואר השלישי. לימודי התואר השני במסלול זה מחייבים לימוד שפה זרה שנייה (גרמנית, צרפתית, איטלקית) ברמה של "קורס למתקדמים", ולפיכך מומלץ כי התלמידים המתכוונים להמשיך בלימודי התואר השני, ילמדו שפה זרה שנייה ברמת "מתחילים" במשך לימודי התואר הראשון. המסלול הלא-מחקרי מתאים לסטודנטים ששואפים לעסוק בתחומי ההוראה השונים ולהשתלב בפעילות המוסיקלית הכללית, כגון ביצוע הפקה ועיתונות מוסיקלית.

קיימים מסלולים מיוחדים עבור בוגרי תרפיה במוסיקה. בנוסף מתקיימים לימודי מוסמך במסלול משותף עם האקדמיה למוסיקה. לפי הסכם עם האקדמיה למוסיקה ע"ש רובין בירושלים, יוכלו התלמידים לקבל תואר "מוסמך אוניברסיטה במוסיקה" או "מוסמך במוסיקה" על סמך לימוד בשני המוסדות. המעומדים לתכנית זו חייבים למלא אחר תנאי הקבלה של שני המוסדות. למידע נוסף בנושא זה ניתן לפנות אל מזכירות החוג (02-588-3936, או באימייל: orlitk@savion.huji.ac.il)

תנאי הקבלה ללימודי מוסמך בפקולטה למדעי הרוח:

1. במסלול מחקרי - תואר בוגר בציון 85 לפחות ו-85 בחוג שבו מתכוונים להמשיך את הלימודים

2. במסלול הלא מחקרי ובמגמת הוראה ציון 80 לפחות בחוג שבו ממשיכים ללמוד

3. פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית

להמשך הרשמה יש לפנות לגב' אורה לוי במזכירות מדעי הרוח, בטלפון 02-5883852 או בכתובת המייל: lioral@savion.huji.ac.il, וכן למלא טפסי הרשמה באתר הפקולטה: http://www.hum.huji.ac.il/student.php?cat=5445

לאחר ההרשמה באינטרנט, תתבקשו לשלוח עותק מקורי של גיליון הציונים למשרד לקבלת תלמידים (בניין גולדשמידט, הר הצופים). שימו לב: בקשה זו אינה רלוונטית לבעלי תואר בוגר של האוניברסיטה העברית. במקביל, יש למלא את טופס ההרשמה ללימודים מתקדמים. מלאו והחתימו עליו את יועץ המוסמך של החוג (ד"ר אסף שלג, shelleg.assaf@mail.huji.ac.il). את הטופס החתום, בצירוף גיליון ציונים קביל ואישור זכאות לתואר הראשון, הגישו במזכירות הפקולטה לגב' אורה לוי בחדר 4319. עותק נוסף של הטופס יוגש במזכירות החוג לידי אורלית קיסר בחדר 4607 (כתובת מייל: orlitk@savion.huji.ac.il; טלפון: 02-5883936). לאחר תהליך זה תקבלו אישור קבלה מרכזת המוסמך. במקביל להודעה זו, תקבלו בדואר פנקס תשלומים לשכר הלימוד. מימוש הקבלה לאוניברסיטה תלויה בתשלום המקדמה (על חשבון שכר הלימוד). 

כללים ונהלים, תשע"ז  (PDF)

קובץ זה רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים הנוכחית. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה של מוסיקולוגיה.

לרשימת הקורסים במסלול המוסמך המחקרי לחצו כאן

לרשימת הקורסים במסלול הלא מחקרי לחצו כאן