ידיעון לימודים

קישור לידיעון לימודים תשע"ז

ידיעון זה מכיל בתוכו מידע בנוגע לתכניות הלימודים, מסלולי תארים, חובות אקדמיות ועוד.