מזכירות החוג

 

 

שעות הקבלה במזכירות החוג הן כדלקמן:

ראשון: 14:30-11:30

שני-חמישי: 13:00-10:00

 

אורלית קיסר, מזכירת החוג - 02-588-3936
orlitk@savion.huji.ac.il

יועץ לתלמידי B.A ו-M.A: אסף שלג - shelleg.assaf@mail.huji.ac.il, 02-5882253