מלגות מחייה

החוג למוסיקולוגיה מציע מלגות מחייה נדיבות לתלמידים מצטיינים לתארים מתקדמים.

על הסטודנטים המעוניינים במלגות למלא את הטופס המצורף ולשלוח אותו כצרופה למזכירות החוג.

לפרטים נוספים, אנא פנו למזכירות החוגorlitk@savion.huji.ac.il

Sheet Music

מלגות מוסיקולוגיה.docx34 KB